ІНФОРМАЦІЯ

ПРО  РОБОТУ  МУЗЕЮ  « НАРОДНА  СКАРБНИЦЯ»

    ОЛЕКСАНДРО – КАЛИНІВСЬКОЇ  ФІЛІЇ   ІЛЛІНІВСЬКОГО ОЗЗСО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 В  Олександро – Калинівській філії   функціонує шкільна музейна кімната «Народна скарбниця». Загальна кількість експонатів фонду музею нараховує - 252 одиниці, основний фонд - 186 одиниць, експонати які мають культурну та історичну цінність ( 50 років) – 21 одиниця. З початку нового 2019– 2020 навчального року до фонду музею надійшло – 6 одиниць, 1 – має культурну та історичну цінність ( 50 років). Музей при Ол. – Калинівської філії  , який перебуває у сфері управління відділу освіти Іллінівської сільської ради Костянтинівського районного Донецької області , є як складова системи  освітньо – виховної роботи в школі.

   Основними завданнями музею є: залучення учнів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо - естетичної та природоохоронної роботи. Формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України. Розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнів засобами позакласної, позашкільної роботи. Вивчення, охорона і пропаганда пам’яток  історії, культури і природи рідного краю. Музей також проводить дослідницьку роботу згідно перспективного плану роботи, систематично поповнюються фонд музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а також використовуються інші шляхи комплектування, що не суперечать чинному законодавству. Здійснюється облік музейних предметів, забезпечується їх збереження, створюються та поповнюються стаціонарні експозиції та виставки. Пошуковий  загін та рада музею організовує та бере постійну участь в шкільних та  заходах громади. Профіль музейної шкільної кімнати - народознавство. Засновником шкільного музею є педагогічний та учнівський колективи школи. Стан обліку музейних предметів – є в наявності інвентарна книга яка знаходиться в належному стані. З початку нового 2019 – 2020 навчального року постійно ведеться робота до 74 – ї  річниці визволення України від німецько – фашистських загарбників. До цієї події учнями школи була оформлена відповідна експозиція. Учні 8 – 9 класів підготували свої науково – дослідницькі роботи: «Народна скарбниця». Музей  зберігає  духовну  єдність  поколінь, історико – культурну  спадщину  свого  народу, удосконалює  навчально – виховний  процес , розвиває  творчі  інтереси  учнів  до  пошукової , природоохоронної , народознавчої роботи, під час якої учні збирають історичні документи, предмети побуту, записи спогадів. Музей організовує дослідницьку діяльність, поповнює свої фонди шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій. Рада музею створила лекторську групу, члени якої готують цикл бесід та розповідей для проведення екскурсій.

Звітна інформація по   музею " Народна скарбниця"

 

 
Шкільний музей- народна скарбниця