Завідувач  Ол.-Калинівської філії   І-ІІ ступенів

Денисова Олена Петрівна

 

 

 Протягом багатьох років спільної праці у керівництва школи виробилась тактика на основі опори на колектив: від взаєморозуміння – до взаємодії. В навчальному закладі сформований такий мікроклімат, коли кожен відчуває, що йому довіряють.  Олександро-Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів заснована у 1967 році. На даний момент  у навчальному закладі навчається 93 учнів . 
   Добір досвідчених спеціалістів, орієнтація на перманентну систему підвищення кваліфікації і постійний саморозвиток викладачів, забезпечують успіх у вирішенні кадрових питань. Він – стабільний, професійно компетентний, досвідчений. 7 педагоги школи  мають від 5 до 15 років педагогічного стажу, 3 педагоги – більше 15 років, а 11 педагогів – з більш ніж 20-річним педагогічним стажем
  Колектив педагогів – високопрофесійний: 5 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 9 – першу, 4 – другу, 3 – “спеціаліст”.
У навчальному закладі склалася певна система добору, підвищення кваліфікації та використання керівних і педагогічних працівників. Рівень кваліфікації педагогічних працівників у цілому відповідає напрямкам підготовки робітничих кадрів. На посади педагогічних працівників призначаються особи з відповідною базовою освітою, фаховою та педагогічною підготовкою. 

Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Колектив школи працює над проблемою: «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня».

У закладі розроблена система навчання та виховання здорової, гармонійнорозвиненої особистості в умовах сільської школи культури здоров’я.Всі вчителі нашої школи люди різні, але їх об’єднує любов до дітей, піклування про їх здоров’я.