Первинна  профспілкова    організація

Олександро-Калинівської  філії 

Іллінівського ОЗЗСО з поглибленим вивченням 

іноземних мов

 

 Завдання будь – якої  профспілкової  організації  - захистити трудові і соціальні права та інтереси людини праці.  

 Саме така позиція у первинної профспілкової організації Олександро-Калинівської  філії.

Ус і працівники є членами профспілки, визнають Статут школи і сплачують   профспілкові внески. 

Кожен з працівників  ознайомлений з колективним договором і дотримується його положень і вимог. 

Серед працівників  школи 19 вчителів з основним місцем роботи та 3 вчителя-сумісника , 9 осіб обслуговуючого персоналу та 14 осіб непрацюючих вчителів – пенсіонерів.   Робота профспілкової  організації школи спрямовується передусім на захист  трудових прав і соціально-економічних інтересів  працівників.  До складу профкому входить 5 осіб:  голова профкому,  голова комісії з охорони  праці, голова комісії організаційної та інформаційної роботи ,  голова комісії з культурно-масової  роботи; голова комісії  з oргмасовоїроботи.    

                                  Опис профспілкового куточка

В учительській кімнаті розташований “Куток профспілки”

Він має такі колонки інформації:

-загальний список членів профспілки;  

-перелік комісій  профспілки;

-Положення  про первиннупрофспілкову  організацію;

-правила внутрішнього трудового розпорядку;

    -колективний договір;

-статут профспілки працівників освіти і науки України;    

-інформація для ознайомлення підшивка газети «Перекресток»

 

  Основними показниками сприятливого педагогічного клімату є захищеність особистості кожного в колективі, емоційне багатство життя колективу, радість творчості його членів, взаємна відповідальність та доброзичливість, дисциплінованість, повага, зацікавленість колективу у турботах кожного з його членів; такт, ввічливість, чуйність у взаєминах, наявність традицій. Позитивний педагогічний клімат нормалізує напружену обстановку, робить працю викладача привабливою та значущою.

Доброчинність, доброзичливість, милосердя – ті засади, на яких будуються відносини між членами профспілки Олександро-Калинівської  філії та стосунки з іншими людьми. Ми впевнені в тому, що тільки духовність у відносинах між людьми – запорука успіху роботи профспілки.     До нас у школу приєдналися молоді колеги. Наш колектив  доброзичливо зустрічає  нових колег. На всіх нових вчителів завели облікові  картки.  Всі вчителі забезпечені педагогічним   навантаженням.
Сьогодні усім ланкам доводиться працювати у дуже складній соціально-економічній ситуації. Наша профспілка не є винятком. Життя постійно ставить перед нами нові проблеми, які потрібно вирішувати тільки разом. Адже саме  у співпраці – запорука ус
пішної діяльності колективу школи.